This website or third party tools use harmless (without personal information) cookies that are disclosed in the cookie policy. By continuing to use this web site, you agree to the use of cookies.

KDV Hesaplama Makinesi 2018, 2019Katma Değer Vergisi olarak bilinen "KDV", Türkiye'ye 1985 yılında girmiştir. Avrupa Birliği'nin VAT sistemine benzer şekilde, satış zincirindeki her işlem noktasında vergi makamlarına yeniden hesaplama ve ödeme yapılması gerekmektedir.
Katma Değer Vergisi, bir ürünün üretim aşamasında ve perakende satış noktasında katılması durumunda verildiği bir tüketim vergisi türüdür. Bütün ülkeler kamu ve şirketler için bazı vergi türlerini kullanırlar. Katma değer vergisi en kullanışlı ve popüler olanıdır. Bu şirketler tarafından devletlere ödenir ve bunların oranı hükümetler tarafından belirlenir. Hükümetler oranları belirlediklerinde, sektörleri, ürünleri, hizmet türlerini vs. kontrol ederler. Bu nedenle bazı sektörler diğerlerinden farklı KDV oranlarına sahiptir. Örneğin, gıda şirketleri KDV'yi %5 veya %8 gibi daha küçük oranlarda öderler. Ve diğer bir örnek eğlence sektörleri, hizmetler, alkol, sigara gibi ürünler yüksek oranlara sahipdir. Bu ülkenin genel ekonomik durumlarına veya politikalarına bağlıdır. Katma değer vergileri, devletlerin kendileriyle ilgili olan iç vergilerdir.

Türk Katma Değer Vergisi Hesaplama Formülü

Genel açıklama bölümünde belirtildiği üzere Katma Değer Vergisi, ilgili tüketicinin yasal statüsüne bakılmaksızın, tüketici harcamalarına uygulanan dolaylı vergidir. Ekonomik işlem zincirinin tüm aşamalarında yaratılan katma değere, üretimden son tüketici tarafından tüketime kadar, bu durumdan yararlanılmaktadır. Türk KDV Kanunu 63 maddeyle nispeten kısa bir yasal belgedir.

KDV hükümet tarafından belirlenir. Farklı sektörlerde baz oran değişebilir. Gıdalar, çocuk bezleri, çocuk araçları, enerji tasarrufu öğeleri veya benzeri şeylerin vergi için çok düşük bir yüzdesi vardır. Ancak alkol, makine yapımları, hizmetler, inşaat vb. sektörler daha yüksek oranlarda ödemektedirler.
KDV Hesaplama'da ana formül; son satış fiyatı katma değer vergisi oranını düşürür ve KDV tutarı kadardır. Örneğin, oran %18 ise ve ürün katma değer vergisiz fiyatı 100 TL ise; KDV %18 x 100 tl = 18 TL. Bu 18 TL ile 100 TL toplanır ve KDV dahil toplam fiyatı 118 TL olarak bulunur.

Oran Türü Sektörler
18% Standard Genel
8% İndirimli Bazı temel gıda maddeleri; eczacılıkla ilgili ürünler; kitaplar; Medikal Ürünler.
1% İndirimli Gazeteler ve dergiler; bazı temel gıda maddeleri.
0% Sıfır Malların ihracatı ve ilgili hizmetler.Türkiye için Katma Değer Vergisinin tarihçesi

Almanya'da ilk defa çok sayıda işlem vergisi yerine tüketim vergisi olarak uygulanması için katma değer vergisi uygulanması önerilmiş olsa da, yaratılan katma değere dayalı ilk vergilendirme işlemi Fransa'da yürürlüğe girmiştir. 1954 yılına kadar, KDV mekanizması tamamen Fransız vergi sistemine entegre edildi. O zamandan beri, katma değer vergisi sadece Avrupa Birliği'nde yaygın tüketim vergisi olmakla kalmadı, aynı zamanda dünya genelinde onlarca OECD üyesi ülke tarafından da benimsenmiştir.

Öte yandan, Türk vergi sistemine katma değer vergisi katacak envanterler, 1950'lerin başlarına kadar uzanmaktadır. Başlangıçta, Türkiye, "KDV" adı verilen bu yeni Avrupa vergilendirmesinin Fransızca versiyonunu benimserken, bir takım tarihi ve siyasi nedenlerle daha çok ilgiliydi. Ancak, o dönemde bu tür bir kolosall vergi sisteminin kurulması için gereken uygun bir altyapı eksikliği ve Türk vergi sisteminin Fransız vergi sistemine ilişkin bazı teknik uyuşmazlıklar nedeniyle, KDV'nin Türk vergi sistemine kabulü 1980'lere kadar ertelenmiştir.

Sonunda, sayısız araştırma, çeviri, ardışık taslak yasaların hazırlanması ve parlamento seçimlerinden sonra; 3065 sayılı kanununun son hali ve Türk baş harfleri KDV olarak 2 Kasım 1984 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. Alman KDV'sine göre tasarlanan ve hazırlanan yeni Türk KDV Kanunu daha sonra 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girdi. Tüketim üzerindeki dolaylı olarak sekiz farklı oranda uygulanmıştır.

Burada anlatılanların amacı, tüm teknik yönlerini kapsayacak şekilde Türkiye KDV Kanunu'nu açıklamak değildir; daha ziyade, genel kanunu kısa bir özetini sunmak ve ilk bakışta anlaşılabilir olan bu hayati kanunu oluşturmak için bazı temel mekanizmaları ortaya koymaktır.